Качество Печат

Двойната защита на стоманата - горещо поцинковане плюс полиестерно покритие осигурява висока степен на защита от корозия. Политиката на фирмата е качеството на произвежданите продукти и навременното изпълнение на поръчките да играе главна роля в производствения процес.