Мобилна ограда Печат

Мобилната ограда е предназначена за временни заграждения на строителни и спортни площадки, складове, паркинги и други. Бърз и лесен монтаж и демонтаж след приключване на дейността или мероприятието. Предлагаме и бетонови блокчета за по-добра устойчивост, както и закрепващи скоби против кражба.